Holding Information View Details

Holding : ৮৫/১ Owner Name : সুরঞ্জন সূত্রধর Vote No. :
Father/Husband Name : সতেন্দ্র সুত্রধর Occupation : Road : আব্দুল আজিজ সড়ক (বারিধারা আ/এ)
Ward No. : ০৪ Mobile : ০১৭৭৫২০৪১৩৭ Address : রুপসপুর (বারিধারা আ/এ)